Casuïstiek; observatie tijdens de casuïstiek

Aandachtspunten bij casuïstiek.
De casuïstiek verloopt altijd volgens een vast stramien. Deze format draagt bij aan goede voorbereiding, veiligheid en overzicht. Los van wat er inhoudelijk besproken wordt door het team is het van belang om op onderstaande zaken te letten en op diverse punten verbeteracties in te zetten. Let op: acties uit onderstaande punten mogen nooit leiden tot weerstand t.a.v. casuïstiek. Het gaat uiteindelijk altijd om het leren.

Verbinding
● Wie in het team is echt verbonden met de cliënt?
● Is de persoonlijke begeleider van de cliënt echt verbonden?
● Wat versterkt of verzwakt de verbinding?

Dossierkennis
● heeft de pb-er dossierkennis paraat?
● hebben teamleden dossierkennis paraat?
● als er geen dossierkennis is, wat maakt dat dit zo is hoe reageert men op confrontatie hiermee?

Kennis
● heeft men kennis paraat t.a.v. het onderwerp?
● borrelt de kennis op bij hulp?
● is er groot verschil in het team m.b.t. kennis?

Vaardigheden
● Welke vaardigheden zijn er ingezet in de huidige casus?
● Welke vaardigheden hiervan zijn bewust ingezet?
● Is men in staat om vaardigheden te bedenken welke men nog in kan zetten?
● Heeft iedereen deze vaardigheden?
● Wordt kennis gekoppeld aan vaardigheden?
● Worden vaardigheden gekoppeld aan kennis?

Schaalvragen:

Waar zit het team nu?
Scoor op een schaal van 1 - 10 waar het team nu zit.
Waar bestaat dit getal uit?

Wondervraag: “Als je morgen wakker wordt is het 1 punt hoger. Waar merk je dit aan?”

Motivatie.
Scoor op een schaal van 1 - 10 hoe gemotiveerd het team is om dit aan te pakken.

Geloof dat het gaat lukken.
Scoor op een schaal van 1 - 10 hoe sterk het geloof is dat dit gaat lukken.

Klik hier om pdf te downloaden