Casuïstiek, een format

Casuïstiek is een zeer prettige manier om in een korte tijd alles op een rijtje te zetten met betrekking tot een cliënt.
Het is belangrijk om dit soort besprekingen altijd aan de hand van een standaard format te doen, zodat iedereen er snel aan went om bij de juiste kopjes de juiste dingen te bespreken. In het begin voelt dit soms wat geforceerd, maar al snel merk je dat je op deze manier wegblijft bij het delen van anekdotes en emoties.

Format casuïstiekbespreking.

Naam cliënt:
Leeftijd:
Persoonlijk begeleider:

Psychopathologie:
IQ:
(vermoedelijke) Diagnose:
Wat betekent dit ook alweer?
Waar merk je dit aan bij deze cliënt?
Heb ik voldoende kennis t.a.v. deze materie?

Stressoren:
Zijn er stressoren bekend bij deze cliënt?

Stressoren zijn al die dingen die van invloed zijn op de cliënt, maar waar de cliënt zelf geen invloed op heeft.


Protectieve factoren:
Wat zijn factoren die een positieve invloed hebben?
Kunnen deze factoren (zo nodig aangepast) ingezet worden?

Waarneembaar gedrag:
Beschrijf het gedrag zoveel mogelijk in termen van werkelijk waarneembaar gedrag;

dus niet "de cliënt is boos", maar de cliënt schreeuwt en slaat met zijn vuisten op tafel"


Wat beïnvloedt dit gedrag negatief?

Welke factoren zijn direct van invloed op het gedrag?

Denk hierbij aan omgevingsfactoren, eisen die aan de cliënt gesteld worden, reacties voor, tijdens, na het gedrag etc.


Wat beïnvloedt dit gedrag positief?

Bedenk minimaal 3 hypotheses.
Wat is hier aan de hand; wat zit er achter dit gedrag?


Bedenk er altijd drie, dit voorkomt dat je teveel vast komt te zitten in eigen aannames en je hebt als straks blijkt dat de gekozen hypothese niet werkt nog alternatieven.


Acties
Welke acties volgen er na deze bespreking?
Door wie?
Wanneer zijn deze voltooid?

Klik hier om format te downloaden.